prof. Krystian Probierz

 

Urodziłem się w Wigilię 1950 roku. Jako, że pochodzę z samego środka aglomeracji górnośląskiej i od zawsze dość mocno ciągnęło mnie w stronę nauk technicznych, po maturze trafiłem na studia do Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Doktorat obroniłem jako młody pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Właśnie ta uczelnia stała się moim drugim domem. Tu obroniłem pracę habilitacyjną, dochodząc do tytułu profesora nauk technicznych. W latach 1991–2006 byłem kierownikiem Zakładu Geologii, Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, do 2013 pełniłem funkcję kierownika Zakładu Geologii i Geofizyki Złóż Węgla oraz dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej. W 2013 objąłem stanowisko kierownika Zakładu Geologii Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi. W latach 1990–1993 i 1996–2002 byłem prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii, od 2002 do 2008 przez dwie kadencje zajmowałem stanowisko dziekana tego wydziału. Pracowałem również w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, zasiadałem w radzie naukowej Głównego Instytutu Górnictwa, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią.

Jestem członkiem Komitetu Górnictwa i Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk oraz pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Nauk Geologicznych PAN. W pracy naukowej specjalizuję się w zagadnieniach z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej, geologii kopalnianej, złożowej, środowiska oraz geoturystyki. Z naukowego i praktycznego punktu widzenia zajmuję się geologią górniczą, basenów węglonośnych, petrologią węgla, monitoringiem jakości węgla w złożach i procesach przeróbki węgla, czystymi technologiami węglowymi, gospodarką zasobami surowców mineralnych, bezpieczeństwem surowcowym i energetycznym, geotermiką, bezpieczeństwem pracy w górnictwie, prawem górniczym i geologicznym oraz sozologią górniczą. Nigdy nie należałem i nie należę do żadnej partii politycznej, od 1980 roku jestem członkiem NSZZ „Solidarność”, m.in. Przewodniczącym Koła Instytutu, w latach 1989 – 1990 byłem członkiem Prezydium Komisji Zakładowej, członkiem Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Zarządu Koła Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej przy TPD w Gliwicach. Miałem zaszczyt zostać odznaczonym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Jestem szczęśliwym mężem i dziadkiem. Najważniejsze wartości dla mnie są niezmienne. Wiara, nadzieja i miłość. Oparcie w rodzinie. Bóg, Honor, Ojczyzna.

 

Geologia górnicza i złożowa, geologia basenów węglonośnych, petrologia węgla (geneza, metamorfizm i budowa petrograficzna węgla oraz organicznej substancji rozproszonej), monitoring jakości węgla w złożach i procesach przeróbki węgla, czyste technologie węglowe, gospodarka zasobami surowców mineralnych (bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne), geotermika i ziemskie pole ciepła, bezpieczeństwo pracy w górnictwie, prawo górnicze i geologiczne, sozologia górnicza

Kierownik Zakładu Geologii Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi (2013- )

Kierownik Zakładu Geologii i Geofizyki Złóż Węgla (2006-2013)

Kierownik Zakładu Geologii, Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (1991-2006)

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (2002-2008)

Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Górnictwa i Geologii (1990-1993 oraz 1996-2002)

Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej (2006-2013)

Komitet Górnictwa PAN, członek (2003- ), wiceprzewodniczący w latach 2007-2011,

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (od 1993), od 2011 członek Prezydium

Przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice (od 1999 r.)

Członek Światowego Kongresu Górniczego sekcja polska (2003-2015)

Biuletyn Górniczy, Katowice

Geoturystyka, Kraków

Kwartalnik „Górnictwo i Geologia” Gliwice

Wydawnictw Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Kraków