CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. ODDZIAŁ W GLIWICACH. Pan Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia, przekazał dyrektorowi prof. Krzysztofowi Składowskiemu, 7 milionów PLN wsparcia na zakup najnowocześniejszego akceleratora dla gliwickiej lecznicy. Poprawi to wydatnie proces leczenia w tym renomowanym, zarówno w Kraju jak i na świecie, Instytucie.