Dzieje tarnogórskiego grodu można datować na początki XVI. wieku (z 1528 r. pochodzi prawodawstwo górnicze tzw. Ordunek Gorny, legenda zaś mówi, że pierwszą bryłkę srebronośnego kruszcu wyorał chłop Rybka w 1490r.). Różne czynniki decydowały o wspaniałym rozwoju miasta lecz niewątpliwie od 1954 r. czyli wraz z powstaniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, miasto rozwija się dzięki aktywności członków ! Szczególne słowa uznania należny skierować pod adresem nestora Pana
STANISŁAWA WYCISZCZAKA. Aktywność członków Stowarzyszenia, ich pasja i zamiłowanie do lokalnej tradycji może nas wszystkich napawać wielką dumą !