Rozmowy w większości przebiegały w przyjaznej atmosferze. Niektóre tematy np. służba zdrowia wymagają pilnych działań. Szczególnie sympatyczną rozmowę miałem z b. studentem. Wspólnie ze mną w akcji na targowisku brał udział Paweł Szkatuła.