Jasio to nawet się zmęczył jak niektórzy moi studenci na wykładzie.