Najlepsze życzenia, gratulacje dla odznaczonych i awansowanych.
(Część zdjęć dzięki uprzejmości A. Witwickiego)