Przedstawiam Senatowi sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności nt. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Te niektóre kopaliny to miedź i srebro. Uważam, że ta ustawa, realnie obniżająca przedsiębiorcy podatki o ok. 15%, to krok w dobrym kierunku który powinien przyczynić się m.in. do wzrostu inwestycji związanych z eksploracją rud miedzi w Kraju. Jesteśmy przecież czołowym w świecie producentem miedzi i srebra współwystępującego z rudami miedzi.