Program spotkania – Kopalnia Guido (8.04.) obejmował m.in.:
1. Wystąpienie Prof. Dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Rektora Politechniki Śląskiej
2. Muzeum Górnictwa Węglowego – dyrektor Bartłomiej Szewczyk
3. Występowanie i eksploatacja najważniejszych kopalin Polski
– prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, Politechnika Śląska
4. Nowoczesne techniki teledetekcyjne wykorzystujące Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony) w ochronie środowiska i geologii – dr hab. inż. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor, Politechnika Śląska
5. Waloryzacja zwałowisk górniczych z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz ich oddziaływanie na środowisko – dr Łukasz Gawor, dr hab. inż. Marek Marcisz,
prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, Politechnika Śląska
6. Nowoczesne metody zgazowania węgla – dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze