Gliwice Centrum Jana Pawła II. ROK STANISŁAWA MONIUSZKI.
XII Ogólnopolski KONKURS WOKALNY zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. Znakomite prowadzenie konkursu przez maestro Wiesława Ochmana, mojego kolegi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oczywiście młodzi wykonawcy zaprezentowali swój artystyczny kunszt w partiach ze „STRASZNEGO DWORU”, prawdziwa uczta dla ducha.