REGIONALNY KONGRES ZAWODOWY z udziałem minister Marzeny Machałek, Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer oraz Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka.
Minister Marzena Machałek #MEN w ciepłych słowach podziękowała za dotychczasową realizację działań Ministerstwa w woj. śląskim i promocję szkolnictwa zawodowego wśród uczniów oraz rodziców.
Podczas Kongresu mówiono m.in. o tzw. zawodach unikatowych. Nie jest dobrze z kształceniem w szkołach publicznych w zawodzie górnika zaś w całym Kraju kształci się jedynie 14 uczniów w zawodzie kominiarza, z czego na Śląsku tylko 6. młodych adeptów (wg danych Izby Rzemieślniczej).