Dokładnie 100 lat temu, w 1919 r. w miejskim kinie w Gliwicach, wskutek pożaru podczas przedstawienia dla 500. dzieci, ZGINĘŁO 76 SPOŚRÓD NICH. Ta trudna do wyobrażenia tragedia została upamiętniona wspólną modlitwą różańcową i złożeniem kwiatów w miejscu zbiorowej mogiły dzieci. Odczytano także imiona i nazwiska ofiar a także nazwiska ratujących dzieci (jeden z ratujących uratował ponad 100 dzieci). SZKODA, ŻE WTEDY DRZWI W KINIE NIE OTWIERAŁY SIĘ NA ZEWNĄTRZ…