Niezwykle miła wizyta w moim biurze Pani Marty Święcickiej, której nie trzeba nikomu przedstawiać.
Omawialiśmy obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Gliwicach.