Tematem rozmowy była oczywiście napięta sytuacja w oświacie. Oby interes dzieci i młodzieży był najważniejszy!