Katowice Pałac Goldsteinów. Bractwo Gwarków zorganizowało konferencję poświęconą perspektywom budowy nowych kopalń („Orzesze”, „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”) finansowanych przez kapitał zagraniczny.
Udział wzięli m.in. senator Adam Gawęda oraz prof. Bronisław Barchański, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.