Tablicę pamiątkową odsłonięto w czwartek w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Mysłowicach. W tej antykomunistycznej organizacji w latach 1948-53 działało ponad 60 młodych ludzi, większość z nich trafiła do więzienia.
Miałem zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości wspólnie z senatorem Czesławem Ryszką, absolwentem tejże szkoły.Uroczystość zorganizował katowicki oddział IPN wspólnie z władzami szkoły.