To pierwszy taki przypadek aby Premier prezentował założenia budżetu w Senacie.
„Jest to dobry budżet, który daje dobre perspektywy wzrostu gospodarczego i jednocześnie zabezpiecza wszystkie nasze programy społeczne, a więc jest budżetem solidarnościowym” – mówił premier.