Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II. Spotkanie opłatkowe Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katowicach z udziałem biskupa seniora diecezji gliwickiej Gerarda Kusza. Nasz Akademicki Klub Obywatelski, założony 21.05. 2015 r. w Gliwicach swoimi działaniami obejmuje środowiska akademickie Województwa Opolskiego i Śląskiego zaś przewodniczącym Zarządu jest Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, rektor Politechniki Śląskiej w latach 1996-2002.