Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Obrady Kapituły konkursu „Górniczy Sukces Roku”. Laureatami zostali….. a o tym dowiecie się po ogłoszeniu wyników podczas Górniczego Koncertu Noworocznego w Filharmonii Śląskiej 14 stycznia.