Uroczysta Msza Św. sprawowana przez Jego Ekscelencję ks. bpa Jana Kopca, ordynariusza diecezji gliwickiej w kaplicy kopalni „Guido” poziom 170 m. Barbórkowe spotkanie depozytariuszy.