Relacja z gali Narodowego Instytutu Dziedzictwa , w trakcie której potwierdzono wpis „Barbórki górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku” na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Oczywiście nie obyło się bez barbórkowego obiadu.