Barbórka 2018 z udziałem Andrzeja Dudy Prezydenta RP, Beaty Szydło Prezes RM oraz Grzegorza Tobiszowskiego Ministra Energii.
Węgiel nadal surowcem strategicznym Polski (oby polski węgiel) -Węgiel to nasz największy skarb, mamy największe zasoby w Europie. I proszę się nie martwić: dopóki ja pełnię w Polsce urząd Prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo.