Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni 2018 (konkurs dla szkół średnich i podstawowych) z udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Z powodu uroczystości barbórkowych na moim wydziale Górnictwa i Geologii byłem reprezentowany przez współpracownicę Panią Janinę Szymanowicz.