Zostałem poproszony przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej do przedstawienia wykładu pt. ” Kopalnia rtęci ALMADÉN -Hiszpania”. Ta największa i najbardziej znana na świecie kopalnia była czynna ponad 2500 lat zaś od 2012 r. znajduje się na liście UNESCO.
Po wykładzie miła niespodzianka, Władze Stowarzyszenia wręczyły mi pamiątkowy medal upamiętniający wpis unikalnych tarnogórskich zabytków na listę UNESCO.