Tarnowskie Góry. XVII Sympozjum Tarnogórskie: Państwo – Naród – Kościół. Pierwszy referat pt. „Posługa św. Jana Pawła II w dziele umocnienia niepodległej Polski” wygłosił JE Ks. Bp Jan Kopiec.