Centrum Kultury Śląskiej, Pałac w Nakle Śląskim.
Zostałem zaproszony na posiedzenie Rady Powiatu Tarnogórskiego na której podziękowano odchodzącym na emeryturę insp. mgr Tadeuszowi Stuchlikowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Tarnowskich Górach i st. bryg. mgr inż. Sławomirowi Rakowi Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.
Obecny na sesji starosta partnerskiego powiatu Tucholskiego wręczył pamiątkowego drewnianego anioła, dziękując za pomoc tarnogórzanom w usuwaniu skutków klęski żywiołowej – trąby powietrznej, która dokonała ogromnych zniszczeń w sierpniu ub. r.
Była też okazja do wymiany poglądów z radnymi powiatu.