W biurze senatorskim gościłem p. Marka Grabowskiego, członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wolontariusza Fundacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYCZEK.
Pan Marek Grabowski od wielu lat bezinteresownie poświęca swój czas dla pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Jest to osoba o niezwykle pogodnym charakterze, zaangażowana wspólnie ze swoją małżonką w niesienie pomocy wszystkim osobom które tego potrzebują.
Zdobyte doświadczenia, wynikające z opieki nad potrzebującym wsparcia synem, przekazuje w szlachetnym geście Rodzinom będącym w podobnej sytuacji życiowej.
Proponuje też liczne rozwiązania legislacyjne, których wdrożenie przyczynia się do poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Serce się raduje, gdy człowiek może poznać takich wspaniałych, jak Pan Marek Grabowski, ludzi.