W ub. tygodniu zostałem zaszczycony zaproszeniem na spotkanie z Panią Jadwigą Rudnicką.
Była to bardzo dobra okazja do skorzystania z Jej licznych doświadczeń, szczególnie w działalności parlamentarnej.
Pani Jadwiga była posłanką z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej na Sejm I kadencji (1991-1993) oraz senator z listy PiS w okręgu gliwickim VI kadencji (2005-2007).
Pośród licznych funkcji Pani Senator należy wymienić m.in. Prezes Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach, wiceprzewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Rakiem, wiceprzewodnicząca zarządu głównego Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich Polski. Działała również w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Towarzystwie Polska-Ukraina „Kontakt”. Była wybitną działaczką NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 2016 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.
Oby w dobrym zdrowiu mogła nadal przekazywać swoje doświadczenia młodszemu pokoleniu.