Na zaproszenie radnego miasta Pana Andrzeja Porady uczestniczyłem w burzliwym spotkaniu z osobami które nie zostały objęte, lub dotychczas nie otrzymały, tzw. deputatów węglowych czyli ekwiwalentu/rekompensaty w wysokości 10 tys. zł. Na spotkanie przybyły przede wszystkim osoby związane z kopalnią Knurów lecz także z innych kopalń.
Przedstawiłem zebranym przebieg prac, zarówno w Komisji jak i w Senacie, nad Ustawą regulującą ten palący problem.
Poparłem tą Ustawę w sposób jednoznaczny wyrażając zadowolenie, że Państwo postanowiło rozwiązać zagadnienie w sposób systemowy. Byłem równocześnie świadomy, że część emerytów pominięto m.in. tych którzy odeszli na emeryturę już bez prawa do deputatów. O innych przypadkach pominięcia dowiedziałem się z bezpośrednich rozmów. Niestety zdarza się, że Ustawa, przy najlepszych założeniach nie obejmuje wszystkich ewentualnie uprawnionych.
Jestem przekonany, że Ministerstwo Energii uczciwie podeszło do sprawy i osoby nie objęte świadczeniami będą mogły także uzyskać rekompensaty w spółkach węglowych, których kondycja finansowa się ostatnio wyraźnie poprawiła.
JA ZAŚ ZAPEWNIŁEM, ŻE DOŁOŻĘ WSZELKICH STARAŃ W WYJAŚNIENIU PROBLEMU W ODPOWIEDNICH MINISTERSTWACH I BĘDĘ WSPIERAŁ OSOBY POMINIĘTE W ICH STARANIACH.
Było gorąco lecz do rozsądnych ludzi można dotrzeć szczerą i uczciwą argumentacją!