MIASTECZKO ŚLĄSKIE k Tarnowskich Gór.
Jego początki sięgają XVI w. i związane są z odkryciem złóż rud cynku i ołowiu, w których występuje srebro. Największym zakładem pracy jest powstała w 1968 r. huta cynku i ołowiu. Jest to obecnie nowoczesny i uwzględniający wymogi ochrony środowiska zakład wytwarzający ok. 40% krajowej produkcji cynku oraz ok. 50% krajowej produkcji ołowiu i stopów. Znajduje się tutaj również fabryka mebli.
Do Bytomia wiedzie też kolej wąskotorowa, istniejąca ponad 150 lat.
Podczas rozmowy z Burmistrzem Krzysztofem Nowakiem odniosłem nieodparte wrażenie, że miasto jest b. dobrze zarządzane i wszechstronnie się rozwija.
Miasteczko Śląskie może też zostać nazwane „mekką paleontologów” ze względu na liczne skamieniałości występujące w okolicznym kamieniołomie, być może nawet znajdują się tutaj szczątki dinozaura z okresu triasu?