Wspólnie z posłem Jarosławem Gonciarzem otrzymaliśmy od harcerzy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU.
Nasi Goście-harcerze przywieźli światełko, zapalone w Ziemi Świętej, z Wiednia.