Była także okazja do porozmawiania z członkami rodzin ówczesnych senatorów, dysponują Oni ciekawymi pamiątkami.
Zauważyłem, że miejsce na portret senatora jeszcze by się znalazło!