8 listopada w Gliwicach odbyła się Gala I Miejskiego Konkursu Artystycznego pt. „Kto Ty jesteś? – Polak Mały”, nad którym objąłem honorowy patronat.
W moim imieniu, ze względu na trwające posiedzenie Senatu, nagrody wręczała Pani Janina Szymanowicz.
W konkursie wzięło udział 123 uczestników, 28 z nich zostało nagrodzonych. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców.