Dobrze, że Ojczyzna nie zapomniała po latach o swoich bohaterach i ich szlachetne czyny oraz postawa zostały uhonorowane. Niekiedy niestety za późno bowiem odznaczenie odebrali członkowie ich Rodzin.
Szkoda, że ludzie kultury zamiast nieraz bulwersować swoimi „dziełami”, nie są inspirowani życiorysami tych ludzi.
Przecież losy każdego z odznaczonych to niemal gotowy scenariusz pasjonującego filmu!