Ekspozycję, zorganizowaną w związku z 650. rocznicą osiedlenia się Ormian w naszym kraju, przygotowała Fundacja Armeńska w Warszawie wspólnie z Ambasadą Republiki Armenii w Polsce. Wystawa ukazuje dzieje polskich Ormian.
Za symboliczną datę powstania diaspory ormiańskiej w Polsce uznawany jest 20 stycznia 1367 r., kiedy to król Kazimierz Wielki zezwolił ormiańskiemu biskupowi Grzegorzowi na wykonywanie jurysdykcji biskupiej i budowę katedry we Lwowie.
Na ostatniej fotografii kościół Trójcy Świętej, kościół parafialny ormiańskokatolickiej parafii w centrum Gliwic.