Rozstrzygnięcie czwartej edycji senackiego konkursu „LIST DO TATY”. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom 4. edycji konkursu „List do Ojca. List do Taty” odbyło się w obecności Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.
Konkurs zorganizowała Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Cyryla i Metodego /Inicjatywa Tato. Net pod honorowym patronatem rzecznika praw dziecka Marka Michalaka.
Podczas uroczystości konkursowe listy czytał aktor Radosław Pazura.
Na fotografiach Tobiasz Matejczyk z Tarnowskich Gór, laureat z mojego okręgu. Gratulacje!